مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload

آزمایش شمع - انتخاب و اقتصاد ضرایب اطمینان

 • در زمان طراحی یک سیستم پی، مهندسان انتخاب های متعددی از جمله بار نهایی برای هر شمع و ابعاد شمع (نوع، طول و قطر) دارند. ظرفیت باربری نهایی شمع باید از بارهای وارد شده به اندازه کافی بیشتر باشد وگرنه فونداسیون جابه جایی های غیرقابل قبولی خواهد داشت
و یا حتی گسیخته خواهد شد. ظرفیت مورد نیاز شمع همچنین به روش آزمایش جهت تأیید ظرفیت شمع و تعداد دفعات آزمایش بستگی دارد. ملاحظات ژئوتکنیکی بیشتر مانند تحکیم در لایه های متراکم شونده، تغییرات در تنش های مؤثر به دلیل تغییر در سطح آب زیرزمینی، و اصطکاک منفی خارج از محدوده این بحث است و عمومأ توسط مهندس ژئوتکنیک پروژه به آنها پرداخته می شود.
 • ضرایب اطمینان برای لحاظ کردن عدم قطعیت های ناشی از بارهای ناشناخته یا شرایط بارگذاری، تغییرات سایت، و اشتباه در روش های تعیین بار اختصاص داده می شوند. روش های آماری می توانند ریسک را ارزیابی کرده، و پایه ضرایب اطمینان (مقادیر متفاوت بسته به روش تعیین بار) ارائه شده بوسیله آیین نامه های مدرن را تشکیل دهند.
  • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

  نگاهی به ایرسا

  • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

  گواهینامه ها

  آخرين بروز رساني در تاريخ 1401/6/23 انجام شده است

  آمارگیر