مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload

استانداردها و آئین نامه های جهانی آزمایش دینامیکی شمع

    • مقاله ای توسط  Berim و همکاران (1998) در حدود ده سال قبل استانداردها و آیین نامه های مربوط به آزمایش های دینامیکی کرنش بالا و کرنش پایین را گردآوری کرده است. در آن مقاله پیدایش و اجرای بسیاری از مدارک جدید قانونی در سال های پیش رو پیش بینی شده بود.
این مقاله قصد دارد تا بررسی کند که تا چه اندازه آن پیش بینی به واقعیت پیوسته است. فهرست آیین نامه ها و استانداردهای سال 1998 به منظور منعکس کردن جدیدترین تجدیدنظرها ، چاپ ها و ویرایش ها، به روز شده و فرآیند شناسایی آیین نامه ها و استانداردهای جدید که در طی 10 سال گذشته در سراسر جهان منتشرشده توسط مؤلفان مقاله به طور خلاصه بیان شده اند. همچنین این مقاله تلاش برای بازنگری آیین نامه ها و استانداردهای سال 1998 را به فراتر از آزمایش دینامیکی کرنش بالا و کرنش پایین شمع برده و به آزمایش کراس هول (CSL) و اندازه گیری های انرژی بر نفوذسنج های دینامیکی برای آزمایش های نفوذ استاندارد گسترش داده است. در انتها، اثرات به کارگیری این آیین نامه ها و استانداردها بر طراحی و اجرای شمع بررسی می شود. در مورد آزمایش های دینامیکی کرنش بالا، این مقاله فلسفه های متنوع و متفاوت آیین نامه ها در سراسر جهان که بر اثرات روش آزمایش شمع مورد استفاده و قابلیت اعتماد آن بر ضرایب اطمینان مناسب اعمال می شود را مرور می کند. بسیاری از آیین نامه ها روش های طراحی ضریب بار و مقاومت (LRFD)  را به کار گرفته اند، این روش ها به طور خلاصه بررسی شده اند. هدف فراگیر بررسی این آیین نامه ها و استانداردها ارائه مرجعی برای آزمایش کنندگان در سراسر جهان می باشد.
  • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

نگاهی به ایرسا

  • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

گواهینامه ها

آخرين بروز رساني در تاريخ 1401/6/23 انجام شده است

آمارگیر