مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload

آیا باربری کاملاً بسیج شده است؟

 • آزمایش دینامیکی شمع از قانون کلی زندگی مستثنی نیست: چیزی که بدست می‌آوریم به منابعی که در اختیار داریم بستگی دارد. گاهی، برای مثال، مقاومت شمع بدست آمده از تحلیل نتایج آزمایش دینامیکی از باربری واقعی شمع کوچکتر است، به این خاطر که چکش کوبش شمع همواره قادر به فعال کردن
مقاومت کامل خاک نیست- یعنی قادر نیست شمع را نسبت به خاک جابه جا کند. معمولأ، اطمینان از فعال شدن مقاومت کامل شمع زمانی بیان می شود که فرورفت کامل شمع برای آن ضربه بزرگتر از حدود 2 میلی متر به ازای هر ضربه باشد (یا به صورت مقاومت فرورفت بیان می گردد: زمانی که تعداد ضربات کوچکتر از حدود 12 ضربه در 25 میلی متر باشد). اگر مقاومت فرورفت بیشتر باشد، مقاومت کامل خاک اغلب فعال نشده و در نتیجه مقدار باربری مقداری کمتر از واقعیت پیش بینی می گردد.
 • در زمان انجام اندازه گیری ها در کارگاه، ارزیابی فرورفت شمع به همراه پیام تصویری ارائه شده بوسیله اثرات نیرو و سرعت مهم می باشد. به عنوان مثال، اگر فرورفت شمع بسیار کوچک و واکنش نوک ضعیف باشد علیرغم اینکه نوک شمع در خاک متراکم قرار دارد، آنگاه به احتمال بسیار زیاد مقاومت نوک به طور کامل درگیر نشده و مقدار باربری " مقداری کمتر از واقعیت" پیش بینی می گردد.
  • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

  نگاهی به ایرسا

  • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

  گواهینامه ها

  آخرين بروز رساني در تاريخ 1401/6/23 انجام شده است

  آمارگیر