مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload

تخمین باربری خاک از رفتار دینامیک شمع

 • مشاهدات حین کوبش به طور گسترده‌ای برای پیش‌بینی ظرفیت باربری استاتیکی شمع‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. اغلب نتایج حاصل از این مشاهدات با آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی همخوانی ندارند که دلیل آن ندانستن انرژی کوبش، مشخصات بالشتک، نفوذ به ازای هر ضربه و سایر عوامل است.
 • پیشرفت‌های اخیر در الکترونیک، اندازه‌گیری دقیق نیرو و شتاب در سر شمع در زمان کوبش را ممکن ساخته است. این داده ها که فقط در حد چند میلی‌ثانیه است، در اینجا برای تخمین تأثیرات مقاومت خاک بر شمع استفاده خواهد شد. در طی یک کار انجام شده بر روی این پروژه توسط گروهی در Case Western Reverse University، استفاده از داده های نیرو و شتاب در یک مدل ساده برای پیش‌بینی ظرفیت باربری استاتیکی گزارش شده است. این نتایج بر اساس داده های ضربه‌ای بودند که بعد از یک دوره گیرش پس از کوبش اولیه برداشته شده‌اند، آن‌چنان که تغییرات مقاومت ناشی از دست‌خوردگی خاک یا اضمحلال فشار آب حفره‌ای در نظرگرفته شوند.
  • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

  نگاهی به ایرسا

  • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

  گواهینامه ها

  آخرين بروز رساني در تاريخ 1401/6/23 انجام شده است

  آمارگیر