مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload

بررسی انطباق نتایج CAPWAP با آزمایش بارگذاری استاتیکی

  • تحلیل انطباق سیگنال از قبیلCAPWAP  به عنوان یک روش استاندارد برای برآورد ظرفیت باربری از آزمایش بارگذاری دینامیک با کرنش بالا در نظر گرفته می شود. در این آنالیز، CAPWAP با استفاده از تغییر مکان سر شمع و همچنین موج تنش پایین رونده و با استفاده از الگوی
 • تکرار شونده تغییر مدل خاک، بهترین مدلی که با موج مکمل و موج بالا رونده انطباق دارد  را محاسبه می کند. در مطالعات گذشته و تجربیات شخصی عموماً نتایج خوبی از تصحیح انطباق سیگنال CAPWAP درآزمایش کوبش مجدد[1]و آزمایش بارگذاری استاتیکی حاصل شده است. جزئیات هر شش کنفرانس StressWave (SW) گذشته به منظور بدست آوردن موارد همبستگی که شامل نتایج CAPWAP  ونیز آزمایش استاتیکی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در یک بانک داده خلاصه شده اند. همچنین این نتایج به صورت جداگانه برای 119 شمع کوبشی و نیز 23 شمع درجاریز ارائه شده اند. ارزیابی آماری نتایج به تفکیک نوع شمع و نیز بحث و بررسی مقادیر متفاوت ارائه گردیده است. با عنایت به مطالعات گذشته در سالهای 1986 و 1996، پایگاه داده در حال حاضر تاریخچه مربوط به 303 شمع را در خود جای داده است. این اطلاعات آماری می تواند برای مطالعات آینده در زمینه ارزیابی ضرایب اطمینان و نیز مقاومت در روش‏های دینامیکی مفید واقع گردد.
  • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

  نگاهی به ایرسا

  • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

  گواهینامه ها

  آخرين بروز رساني در تاريخ 1401/6/23 انجام شده است

  آمارگیر