مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload

برخی از پروژه های ایرسا

آرشیو کامل

آزمایش های بارگذاری استاتیکی شمع

 • معرفی آزمایش های بارگذاری استاتیکی شمع (Static Load Tests):

 

 • آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری (Static Axial Compressive Load):
 • در این روش بار نهائی مورد نظر طراح بر اساس استاندارد ASTM-D1143 بصورت تدریجی در یک برنامه ریزی زمانی مشخص به سر شمع اعمال شده و نشست شمع تحت بار های مختلف اندازه گیری و ثبت می شود. در نهایت یک نمودار بار – نشست حاصل می شود که بر مبنای تفسیر این نمودار باربری شمع مشخص می گردد.
 • نکته اجرائی اصلی در آزمایش استاتیکی فشاری تأمین بار می باشد. بر این مبنا آزمایش بارگذاری استاتیکی به دو شیوه قابل انجام است که عبارتند از روش سربار و روش شمع های کششی:

روش سربار:در این روش برای تأمین بار، از قطعات بتنی یا فولادی استفاده می گردد که می بایست بصورت منظم بر روی تیر بارگذاری فولادی چیده شوند. پس از تأمین سربار، مابین تیر و شمع یک جک هیدرولیک کالیبره شده قرار داده می شود. همزمان با افزایش فشار روغن در جک، پیستون سیلندر خارج شده و لذا فشار برابر به تیر بارگذاری و شمع آزمایش وارد می گردد. میزان سرباز وزنی باید حداقل ده درصد بیشتر از بار نهائی آزمایش باشد.\

 

 • روش شمع های کششی:معمولاً تأمین سربار در محل آزمایش و چیدن آن با مشکلاتی همراه بوده و در برخی موارد مانند پروژه های دریائی غیر اجرائی است. روش متداول دیگر، استفاده از شمع های کششی در اطراف شمع آزمایشی اصلی است. در این روش 2 یا 4 شمع در فواصل کوتاهی از شمع اصلی اجرا شده و بوسیله اتصالاتی با تیر بارگذاری یکپارچه می شوند. زمانی که نیروی هیدرولیک به جک اعمال می گردد، ظرفیت کششی شمع های عکس العمل فعال شده و مانع حرکت تیر بارگذاری به سمت بالا می شوند لذا نیروی مورد نیاز فشاری در سر شمع فعال شده و آن را فرو می راند.

 

 • آزمایش بارگذاری استاتیکی کششی (Static Axial Tensile Load):
 • در این آزمایش که برای ارزیابی باربری کششی شمع انجام می گیرد، تیر بارگذاری بر روی دو پایه بالاتر از سطح زمین مستقر گردیده و جک هیدرولیک در بالای تیر بارگذاری مابین تیر و صفحه فولادی متصل به شمع (امتداد یافته در بالای تیر بارگذاری) قرارداده می شود. با اعمال نیروی هیدرولیک در جک و حرکت پیستون به سمت بالا، تیر بارگذاری به سمت پائین فشرده شده و شمع به سمت بالا کشیده می شود. در این آزمایش نیز بار کششی بصورت مرحله ای به شمع وارد شده و برون آمدگی شمع از خاک اندازه گیری و ثبت می گردد. این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM-D3689 انجام می پذیرد.

 

 • آزمایش بارگذاری استاتیکی جانبی شمع (Static Lateral Load):
 • در این آزمایش که برای برآورد مقاومت ژئوتکنیکی شمع نسبت به بارهای افقی انجام می گیرد، تکیه گاهی در کنار شمع تأمین شده و جک هیدرولیک مابین تکیه گاه و شمع قرارداده می شود. با خروج پیستون نیروی مساوی به تکیه گاه و شمع اعمال شده و سر شمع را جابجا می نماید. این جابجایی به کمک نصب گیج هائی در طرف دیگر شمع اندازه گیری و ثبت می شود. تکیه گاه آزمایش بارگذاری جانبی می تواند به کمک حداقل دو شمع مجاور یا از طریق وزنی – اصطکاکی تأمین گردد. این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM-D3966 انجام می پذیرد.

 

 • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

نگاهی به ایرسا

 • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

گواهینامه ها

آخرين بروز رساني در تاريخ 1401/6/23 انجام شده است

آمارگیر