مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload

برخی از پروژه های ایرسا

آرشیو کامل

تحلیل انتخاب تجهیزات کوبش Drivabiliby Analysis

 • تحلیل انتخاب تجهیزات کوبش (Drivability Analysis) - محاسبه و پیش بینی تجهیزات مناسب شمعکوبی
  اگر در مرحله طراحی، شمع از نوع کوبشی در نظر گرفته شده باشد باید سیستم کوبش مناسب آن نیز انتخاب شود. سیستم کوبش به مجموعه چکش شمعکوبی، ضربه گیر چکش (Hammer Cushion)، کلاهک، ضربه گیر شمع (Pile Cushion) و لیدر (آویز یا ثابت) گفته می شود. مشخصات کلیه اجزاء سیستم کوبش باید قبل از تجهیز کارگاه به دقت تعیین شده و ترجیحاً در زمان مناقصه به پیمانکار اعلام گردد. تحلیل قابلیت کوبش (Drivability Analysis) عبارتست از تعیین نوع، مدل و اندازه اجزاء سیستم کوبش خصوصاً چکش به نحوی که شمع بدون تحمل آسیب سازه ای در کمترین زمان و با اعمال کمترین ضربات ممکن کوبیده شود. در صورتیکه چکش درست انتخاب نشود می تواند مشکلات زیر را بوجود آورده و هزینه های گزافی را به پروژه تحمیل کند:

 • - عدم دستیابی به فرورفت نهایی
  - افزایش تنش های فشاری بیش از حد مجاز و شکست سر شمع قبل از دستیابی به فرو رفت نهائی
  - افزایش تنش های کششی و ایجاد ترک های عرضی در شمع
  - خاموش شدن چکش دیزل در مواردی که چکش بزرگتر از حد نیاز باشد
  - فشار مضاعف به چکش در صورتیکه چکش کوچکتر از حد نیاز باشد

 • در تحلیل قابلیت کوبش که با استفاده از نرم افزار GRLWEAP انجام می گیرد، خاک با استفاده از اطلاعات گزارش ژئوتکنیک مدلسازی شده و ظرفیت باربری نهائی که شمع که باید در عمق فرو رفت طراحی بدان دست یابد نیز تعریف می گردد.مدل سازه ای شمع کوبشی از لحاظ مشخصات مکانیکی مصالح و ابعاد نیز تعریف می گردد. سپس سایر اجزاء سیستم کوبش تعریف شده و نرم افزار GRLWEAP پارامتر های کوبش حاصل از انتخاب چکش های مختلف را در قالب جداول و گراف هائی در خروجی ارائه داده و امکان مقایسه وانتخاب سیستم کوبش بهینه را فراهم می آورد.

 • خروجی های نرم افزار GRLWEAP در تحلیل قابلیت کوبش عبارتند از:
  - تنش های فشاری وکششی ایجاد شده در شمع در اثر کوبش
  - ظرفیت باربری شمع در زمان کوبش در فرو رفت های مختلف
  - تعداد ضربات لازم برای کوبش در فرو رفت های مختلف
  - انرزی منتقل شده به شمع

 • با تحلیل این خروجی ها مشخص می شود که آیا مجموعه چکش و سیستم کوبش مورد نظر توان فرو بردن شمع تا عمق مورد نظر را دارند و در صورت مثبت بودن جواب، آیا شمع سلامت خود را تا پایان کوبش حفظ خواهد کرد یا خیر. با تحلیل چکش های مختلف و تغییر مشخصات سایر اجزاء کوبش و مقایسه نتایج می توان چکش بهینه را انتخاب نمود.
 • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

نگاهی به ایرسا

 • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

گواهینامه ها

آخرين بروز رساني در تاريخ 1401/6/23 انجام شده است

آمارگیر