مشاوره تخصصی  پی های عمیق   02122871109

مشاوره تخصصی پی های عمیق

.لطفا درخواست خود را در این فرم تکمیل نمایید
captcha
Reload
گسیختگی شدید یک شمع درجاریز که منجر به فروپاشی سازه­ای دو دهانه یک پل در حال ساخت 2/5 کیلومتری راه­…
 آزمایش بارگذاری دینامیکی روی شمع های درجاریز در محل کارگاه های آزمایش ژئوتکنیکی ملی - ایالات متحده به دلیل سرعت…
تحلیل انطباق سیگنال از قبیلCAPWAP  به عنوان یک روش استاندارد برای برآورد ظرفیت باربری از آزمایش بارگذاری دینامیک با کرنش…
مشاهدات حین کوبش به طور گسترده‌ای برای پیش‌بینی ظرفیت باربری استاتیکی شمع‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. اغلب نتایج حاصل…
این مقاله نشان می دهد که اگرچه روش های ابتدایی از سال 1980 به میزان نسبتأ کمی تغییر پیدا کرده…
در زمان طراحی یک سیستم پی، مهندسان انتخاب های متعددی از جمله بار نهایی برای هر شمع و ابعاد شمع…
  • بهترین روش برای طراحی ایمن و اقتصادی شمع ها و اطمینان از عملکرد آنها انجام آزمایش های شمع در مراحل طراحی و اجرا بوده و در تمام آئین نامه های معتبر بین المللی بر لزوم کنترل کیفیت شمع ها تأکید شده است. بطوریکه ضریب اطمینان طراحی شمع، با نوع و تعداد آزمایش های برنامه ریزی شده برای مرحله طراحی و اجرا نسبت مستقیم دارد.

نگاهی به ایرسا

  • ایرسا بن ساز البرز بعنوان یک شرکت مشاور ایرانی در زمینه طراحی و آزمایش شمع ها از سال 1386 در پروژه های متعدد داخلی و خارجی فعالیت داشته و کامل ترین تجهیزات آزمایش دینامیکی شمع را در ایران در اختیار دارد.  

گواهینامه ها

آخرين بروز رساني در تاريخ 1399/5/26 انجام شده است

آمارگیر