آموزش

از اهداف راه‌اندازی وب سایت رسمی iranpile.com ارائه مطالب تخصصی در زمینه طراحی، روش‌های اجرا و آزمایش‌های شمع به کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در آغاز و حین انجام پروژه می‌باشد. همچنین نشر دانش و توسعه تجربه داخلی و بین‌المللی در زمینه مهندسی پی‌های عمیق (شمع) در جامعه مهندسین ایران از دیگر اهداف ایرسا می‌باشد. در این راستا در سال‌های گذشته این مشاور اقدام به برگزاری سمینار‌های تخصصی در زمینه بررسی روش‌های سنتی و معرفی روش‌های نوین آزمایش و کنترل کیفیت شمع در بیش از 30 سازمان و موسسه دولتی و خصوصی نموده‌است. از این رو در صورت درخواست سازمان‌ها و موسسات دولتی، آموزشی و خصوصی جهت برگزاری سمینار‌های مشابه و مرتبط، این مشاور آمادگی خود را جهت بررسی و اقدام اعلام می‌دارد. 
سرفصل‌های سمینار:
 • بررسی چرایی و دلایل الزام‌آور آزمایش و کنترل کیفی شمع‌ها
 • معرفی رویکرد جامع طراحی ژئوتکنیکی شمع شامل انتخاب نوع شمع، نوع تجهیزات و تکنیک‌های اجرا
 • بررسی فنی واقتصادی روش‌های بارگذاری استاتیکی شمع
 • معرفی آزمایش بارگذاری دینامیک PDA
 • شرح فرایند آزمایش بارگذاری دینامیک بر روی شمع‌های درجاریز و شمع‌های کوبشی
 • مقایسه آزمایش بارگذاری دینامیک و استاتیک شمع
 • معرفی رویکرد کنترل یکپارچه پروژه‌های شمعکوبی بر مبنای استفاده همزمان از PDA و PDM
 • تشریح مشکلات اجرایی و رویکردهای نظارتی نوین در کنترل کیفی شمع‌های درجاریز
 • روش انجام، مزایا و محدودیت‌های آزمایش سریع سلامت شمع PIT
 • روش انجام، مزایا و محدودیت‌های آزمایش دقیق ارزیابی سلامت سازه‌ای شمع CSL
 • روش انجام، مزایا و محدودیت‌های آزمایش جامع صحت سنجی حرارتی شمع TIP