مطالب آموزشی

پنجشنبه، 26 مرداد 1402 - 09:31
کاربری سازه، نوع و اندازه بارهای وارده به بستر و شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه، عوامل تعیین کننده در احراز نیاز یک پروژه به شمع می باشند. پس از مشخص شدن این موضوع می بایست اطلاعات اولیه شامل گزارش ژئوتکنیک در اختیار متخصص طراحی شمع قرار داده شود. در اولین گام طراح شمع، گزارش ژئوتکنیک اولیه را مورد بررسی قرار داده و در خصوص کفایت تعداد، جانمائی و عمق گمان...
ﺳﻪشنبه، 05 اردیبهشت 1402 - 13:20
تنش های ایجاد شده در شمع در حین کوبش یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب سیستم کوبش می باشند. بررسی تنش های کششی ناشی از کوبش در شمع های بتنی پیش ساخته اهمیت فوق العاده ای دارد. نقطه ضعف بتن در کشش است و در صورتیکه تنش های کششی از حد تحمل بتن مسلح فراتر روند، ترک های عرضی در یک سوم بالائی یا یک سوم پائینی شمع ایجاد می شوند که به معنای کاهش عمر مفید ...
ﺳﻪشنبه، 05 اردیبهشت 1402 - 13:00
تاکنون بیش از 50 نوع مختلف شمع در منابع مختلف طبقه بندی شده اند که برخی از آنها عبارتند از: شمع بتنی پیش ساخته شمع بتنی پیش ساخته پیش تنیده شمع بتنی پیش ساخته پیش تنیده لوله ای تولید شده به روش گریز از مرکز شمع فولادی لوله ای شمع فولادی پروفیل H شمع بتنی درجاریز با استفاده از بنتونیت شمع بت...