آزمایش جامع سلامت شمع TIP

معرفی آزمایش Thermal Integrity Test
همواره مهندسین و محققان در زمینه ارزیابی سلامت شمع به دنبال روشی برای ارزیابی کامل وضعیت سلامت شمع در حین اجرا بوده‌اند به گونه‌ای که بتوان تمام پروفیل شمع درجاریز را به صورت کامل پوشش دهد. این روش اولین روش آزمایش سلامت شمع است که بر مبنای اندازه‌گیری دمای گیرش بتن تعبیه شده‌است. این موضوع باعث می‌شود تا امکان بررسی راستای قفسه آرماتور و همچنین ضخامت پوشش بتن در طول کل شمع مهیا گردد که از ویژگی‌های منحصر به فرد آزمایش سلامت حرارتی شمع یا همان آزمایش سلامت جامع شمع TIP می‌باشد. اندازه‌گیری دمای گیرش بتن برای بررسی کیفیت آن در نتیجه سال‌ها همکاری میان اساتید دانشگاه‌ها و بخش فنی مهندسی دولتی و خصوصی در سال 2001 در دانشگاه فلوریدای جنوبی توسعه و در سال 2009 این روش آزمایشی به صنعت راه یافت. در ابتدا از کاوشگرهای حرارتی برای داده‌برداری استفاده می‌شد که بعد از آن کابل‌های مجهز سنسورهای حرارتی توسعه یافت که به صورت روز افزون در پروژه‌های مختلف شمع‌ریزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نحوه انجام آزمایش TIP
آزمایش ارزیابی حرارتی سلامت شمع TIP، براساس استاندارد ASTM-7949 انجام می‌گیرد. برای انجام این آزمایش، کابل‌های مجهز به سنسورهای حرارتی به بدنه قفسه آرماتور نصب می‌گردند به شکلی که کل عمق حفاری را پوشش دهند. قفسه آرماتور ابزاربندی‌شده به داخل چاهک شمع هدایت شده و بتن‌ریزی آغاز می‌گردد. هر کابل‌ به یک دستگاه داده‌برداری متصل می‌گردد که در نتیجه در بازه‌های مشخصی به مدت 12 تا 48 ساعت داده‌برداری به صورت خودکار انجام می‌گیرد. در صورتی که حداکثر دمای گیرش بتن در آن شمع به دست نیامد، داده‌برداری ادامه خواهد یافت. سپس تمامی دستگاه‌های داده‌برداری به دستگاه اصلی TIP متصل می‌گردد تا داده‌ها به صورت همزمان مورد ارزیابی قرار گیرند. با بررسی داده‌های حرارتی ثبت‌شده، شکل دقیق گرافیکی از وضعیت پروفیل شمع به دست می‌آید به این گونه که نقاط دارای دمای کمتر از میانگین دمایی بتن شمع، بیانگر مخلوط شدن خاک با بتن یا کیفیت پایین بتن مصرفی در آن نواحی را دارد. از طرفی نواحی گرمتر از حالت معمول نشان‌دهنده افزایش سطح مقطع شمع در آن نواحی را دارد.
TIPآزمایش ارزیابی حرارتی سلامت شمع
خصوصیات آزمایش TIP
  • پوشش کامل طول شمع بدون وجود محدودیتی در نسبت قطر به شمع
  • امکان تشخیص نوک نرم
  • امکان تشخیص خروج از مرکزیت قفسه آرماتور
  • امکان تشخیص وضعیت سلامت پوشش و کاور بتن
  • امکان تشخیص محل دقیق آسیب در شمع
  • عدم نیاز به تفسیر
  • بررسی وضعیت سلامت شمع در زمان اجرای شمع