آزمایش سلامت شمع PIT

معرفی آزمایش سلامت شمع Pile Integrity Test
آزمایش PIT یکی از روش‌های غیرمخرب برای تشخیص یکپارچگی و سلامت شمع است که بدلیل سهولت، سرعت انجام و قیمت مناسب، بسیار متداول است. در این آزمایش توسط یک چکش سبک دستی به وزن 0/5 تا 10 کیلوگرم ضربه‌ای به سر شمع اعمال می‌شود که یک موج فشاری (Compressive Stress Wave) در طول شمع ایجاد می‌نماید. موج اولیه هر جا که با تغییر خصوصیات ابعادی- مکانیکی سازه شمع، یا امپدانس (Impedance)، مواجه گردد به سمت سر شمع بازگشت داده می‌شود.
نحوه انجام آزمایش PIT
آزمایش PIT نیاز به مقدمات و آماده‌سازی ویژه‌ای ندارد. تنها می‌بایست محل اتصال سنسور و محل اعمال ضربه چکش از مصالح اضافی یا بتن مخلوط با خاک پاک‌شده و تا حدودی صاف شود. سپس سنسور شتاب‌سنج با استفاده از نوعی چسب موقت مایع به سر شمع متصل شده و همزمان با اعمال ضربات چکش، داده‌ها در دستگاه اصلی ذخیره می‌شوند.
انعکاسات حاصل از این موج فشاری در سر شمع توسط یک سنسور شتاب‌سنج (Accelerometer) اندازه‌گیری و پس از انجام داده‌پردازی‌های اولیه در حافظه دستگاه ثبت می‌گردد. با تحلیل امواج سرعت در واحد زمان می‌توان به اطلاعات زیر دست پیدا نمود:
  • تخمین طول واقعی شمع
  • تخمین محل کاهش یا افزایش احتمالی مقطع شمع
  • ترسيم مقطع طولي شمع
  • يافتن شمع‌هاي غيرعادي و آسيب‌ديده
PIT آزمایش سریع شمع
آزمایش PIT بعنوان یک روش مفید، ساده و اقتصادی بر اساس استاندارد ASTM-D5882 صورت گرفته و لازم است در استفاده از نتایج آن نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
  • آزمایش PIT برای قبول یا رد نهایی شمع بکار نمی‌رود و احتمال وجود نقص را با در نظر گرفتن حدود ده درصد خطا گزارش می‌کند. در صورت نگران‌کننده بودن نتایج آزمایش می‌بایست از روش‌های دقیق‌تر تکمیلی برای رد یا قبول نهایی شمع استفاده نمود.
  • آزمایش PIT روشی برای تشخیص عیوب عمده (Major Defects) در شمع بوده و قادر به تشخیص نقائص جزیی نمی‌باشد.
  • در مواردی که جداشدگی قابل توجه در مقطع شمع رخ داده باشد، به‌عنوان مثال اتصالات مکانیکی شمع‌های پیش ساخته بتنی یا وجود حفره در شمع بتنی درجاریز، این موج ضعیف (Low Strain) نمی‌تواند از این محل عبور نموده و لذا داده‌ها تنها قابلیت تشخیص طول شمع تا محل حفره یا جداشدگی را دارند.
  • معمولاً کارایی آزمایش در تشخیص محل نوک شمع محدود به شمع‌هایی است که نسبت طول به قطر آنها کمتر از 30 باشد.
  • باربری جداری- اصطکاکی قابل توجه می‌تواند کیفیت داده‌ها را تحت تأثیر قرار داده یا تفسیر نتایج را بسیار مشکل سازد.
  • آزمایش PIT هیچگونه اطلاعات کمی در خصوص باربری شمع ارائه نمی‌دهد و برای اندازه‌گیری باربری شمع می‌بایست از روش‌هایی مانند آزمایش بارگذاری دینامیکی یا بارگذاری استاتیکی استفاده شود.