انتخاب تجهیزات کوبش Drivability Analysis

تحلیل انتخاب تجهیزات کوبش (Drivability Analysis) - محاسبه و پیش‌بینی تجهیزات مناسب شمع‌کوبی
اگر در مرحله طراحی، شمع از نوع کوبشی در نظر گرفته شده باشد باید سیستم کوبش مناسب آن نیز انتخاب شود. سیستم کوبش به مجموعه چکش شمع‌کوبی، ضربه‌گیر چکش، کلاهک، ضربه‌گیر شمع و لیدر (آویز یا ثابت) گفته می‌شود. مشخصات کلیه اجزاء سیستم کوبش باید قبل از تجهیز کارگاه به دقت تعیین‌شده و ترجیحاً در زمان مناقصه به پیمانکار اعلام گردد. تحلیل قابلیت کوبش عبارتست از تعیین نوع، مدل و اندازه اجزاء سیستم کوبش خصوصاً چکش به نحوی که شمع بدون تحمل آسیب سازه‌ای در کمترین زمان و با اعمال کمترین ضربات ممکن کوبیده شود. در صورتی‌که چکش درست انتخاب نشود می‌تواند مشکلات زیر را بوجود آورده و هزینه‌های گزافی را به پروژه تحمیل کند:
  • عدم دستیابی به فرورفت نهایی
  • افزایش تنش‌های فشاری بیش از حد مجاز و شکست سر شمع قبل از دستیابی به فرو رفت نهایی
  • افزایش تنش‌های کششی و ایجاد ترک‌های عرضی در شمع
  • خاموش شدن چکش دیزل در مواردی که چکش بزرگتر از حد نیاز باشد.
  • فشار مضاعف به چکش در صورتی‌که چکش کوچکتر از حد نیاز باشد.
 Drivability Analysis انتخاب تجهیزات کوبش
در تحلیل قابلیت کوبش که با استفاده از نرم افزار GRLWEAP انجام می‌گیرد، خاک با استفاده از اطلاعات گزارش ژئوتکنیک مدلسازی شده و ظرفیت باربری نهایی که شمع که باید در عمق فرورفت طراحی به آن دست یابد نیز تعریف می‌گردد. مدل سازه‌ای شمع کوبشی از لحاظ مشخصات مکانیکی مصالح و ابعاد نیز تعریف می‌‎گردد. سپس سایر اجزاء سیستم کوبش تعریف شده و نرم افزار GRLWEAP پارامتر‌های کوبش حاصل از انتخاب چکش‌های مختلف را در قالب جداول و گراف‌هایی در خروجی ارائه داده و امکان مقایسه وانتخاب سیستم کوبش بهینه را فراهم می‌آورد.
خروجی‌های نرم افزار GRLWEAP در تحلیل قابلیت کوبش عبارتند از:
  • تنش‌های فشاری و کششی ایجاد‌شده در شمع در اثر کوبش
  • تعداد ضربات لازم برای کوبش در فرورفت‌های مختلف
  • انرزی منتقل‌شده به شمع
با تحلیل این خروجی‌ها مشخص می‌شود که آیا مجموعه چکش و سیستم کوبش مورد نظر توان فرو بردن شمع تا عمق مورد نظر را دارند و در صورت مثبت بودن جواب، آیا شمع سلامت خود را تا پایان کوبش حفظ خواهد کرد یا خیر. با تحلیل چکش‌های مختلف و تغییر مشخصات سایر اجزاء کوبش و مقایسه نتایج می‌توان چکش بهینه را انتخاب نمود.