نظارت عالیه و مقیم در اجرای شمع

نظارت عالیه (غیرمقیم):
در این قالب اطلاعات ساخت و اجرای شمع‌های پروژه، بر اساس فرمت‌های مشخصی که این مشاور تهیه می‌نماید، توسط دستگاه نظارت مقیم یا نفرات مقیم کارفرما (که آموزش لازم به آنها داده‌ خواهد ‌شد) جمع­‌آوری شده و بصورت روزانه برای ناظر عالی ارسال می­‌گردند. با استفاده از این اطلاعات وضعیت کفایت و سلامت تک‌تک شمع‌ها با استفاده از داده‌های کارگاهی و نتایج آزمایش‌ها طی شناسنامه‌ای به کارفرمای محترم اعلام می‌گردد. همچنین همزمان با پیشبرد عملیات اجرایی، نکات لازم جهت اصلاح هر کدام از روش‌های اجرایی به اطلاع ناظران مقیم کارفرما در پروژه خواهد رسید.
نماینده نظارت عالی طی بازدیدهای دوره ­ای از کارگاه از روند صحیح نظارت و ثبت اطلاعات مربوط به اجرا اطمینان حاصل کرده و در جلسات کارگاهی حضور خواهند یافت. رئوس خدماتی که تحت عنوان نظارت عالیه برای شمع‌های پروژه توسط این مشاور ارائه می‌گردند عبارتند از:
 • بازبینی طراحی ژئوتکنیکی و سازه‌ای شمع‌ها و ارائه مشاوره تخصصی در خصوص موارد ذيل به کارفرما:
  • جانمايي شمع‌ها
  • طول فرورفت و اجرای شمع‌های کوبشی و درجاریز
  • معیار توقف کوبش شمع‌های کوبشی
  • روش حفاري و بتن‌ريزي شمع‌هاي درجاريز
  • تعداد و نوع آزمایش‌های بارگذاری و سلامت شمع
  • زمان‌بندی آزمایش‌های بارگذاری و سلامت شمع
  • پیشنهاد ضرایب اطمینان ژئوتکنیکی مناسب
 • ارائه لیست آزمایش­ها، کنترل­‌ها و رواداری­‌های مربوط به ساخت شمع­‌های کوبشی و درجاریز
 • ارائه دستورالعمل کنترل ساخت، حمل و دپوی شمع­‌های بتنی پیش‌ساخته
 • ارائه دستورالعمل اجرای شمع­‌های درجاریز
 • بررسی نتایج آزمایش‌­های مقاومت مصالح و گزارش‌­های ساخت شمع­‌ها و اعلام نظر در خصوص آن‌ها
 • ارائه دستورالعمل نظارت بر عملیات کوبش شمع­‌های بتنی پیش‌ساخته
 • ارائه دستورالعمل تهیه شناسنامه کوبش هر شمع
 • ارائه دستورالعمل ثبت اطلاعات و تهیه شناسنامه شمع­‌های درجاریز
 • اظهارنظر در خصوص وضعیت چکش شمع‌کوب و کفایت یا عدم کفایت شمع‌­های کوبیده شده بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در کارگاه و نتایج آزمایش‌­ها
 • پیشنهاد راه‌حل‌های فنی و اجرایی در خصوص موارد پیش‌بینی‌نشده در ساخت و کوبش شمع­‌های پیش‌ساخته و حفاری، آرماتورگذاری و بتن‌ریزی شمع‌های درجاریز
 • جمع‌آوری کلیه مدارک اجرایی و نتایج آزمایش شمع­‌های پروژه در قالب یک گزارش یکپارچه
 • حضور دوره­‌ای نماینده مشاور در سایت به منظور بازدید از عملیات اجرایی شمع‌­ها، جمع‌آوری اطلاعات و مستندات و حضور در جلسات هماهنگی پروژه
نظارت کارگاهی(مقیم)
نظارت کارگاهی (مقیم)
در این شیوه علاوه بر وظایف و فعالیت‌های ناظر عالیه، کلیه فعالیت‌هایی که برای نمایندگان و ناظران مقیم کارفرما نیز پیش‌بینی شده‌است توسط ناظران مقیم این مشاور صورت می‌پذیرد. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • نظارت بر اجرای شمع‌های درجاریز:
  • کنترل مستمر مصالح
  • کنترل قفسه‌های آرماتورها
  • کنترل جانمایی و ثبت مشخصات شمع
  • ثبت اطلاعات کلی اجرای هر شمع
  • کنترل و ثبت اطلاعات کوبش غلاف فولادی (در صورت بکارگیری)
  • کنترل فرآیند حفاری
  • کنترل‌های آرماتورگذاری
  • کنترل‌های بتن‌ریزی
 • نظارت بر حمل و کوبش شمع‎های بتنی پیش‌ساخته:
  • کنترل فرآیند ساخت
  • کنترل فرآیند حمل و دپو
  • کنترل فرآیند کوبش
 • جمع‌بندی و ارسال اطلاعات اجرا برای نظارت عالیه