کنترل یکپارچه عملیات شمع‌کوبی PDM (Pile Driving Monitor)

معرفی روش کنترل باربری و کیفیت تمام شمع‌های کوبشی با استفاده از (Pile Driving Monitor (PDM
پروژه‌های شمع‌کوبی همواره با ریسک عدم اطمینان مواجه‌اند چرا که  در بهترین حالت تنها 5 تا 15 درصد شمع‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند و 85 تا 95 درصد باقیمانده بدون کنترل دقیق پذیرفته می‌شوند. این رویکرد متداول گاهاً سبب ایجاد خسارت‌های مالی و گاها جانی فراوان در پروژه‌های مختلف مسکونی و صنعتی مختلف گردیده است. در سال 2009 به منظور پاسخ به این نیاز فزاینده، سیستم کنترل شمع‌کوبی یکپارچه PDM وارد بازار شد.
سیستم کنترل شمع‌کوبی PDM با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته نوری (Opto-Electronics) فرورفت دائم (Set)، فرورفت برگشتی (Rebound) و سرعت شمع را در هر ضربه چکش با دقت 0/1 میلیمتر اندازه‌گیری می‌کند. با اندازه‌گیری سرعت سر شمع در هر ضربه، امکان محاسبه انرژی انتقال یافته به سر شمع (EMX) فراهم می‌گردد. با اندازه‌گیری دقیق تمام پارامترهای فوق، مقاومت در برابر کوبش برای هر ضربه با دقت محاسبه می‌گردد. از طرفی رابطه مقاومت کوبش با مقومت استاتیکی با کمک اطلاعات دریافتی از آزمایش PDA در هر ناحیه تعیین‌شده و به این صورت ظرفیت باربری استاتیکی شمع نیز به صورت دقیق برای هر ضربه محاسبه می‌گردد. ثبت موج در سر شمع توسط دستگاه PDM امکان ارزیابی یکپارچی شمع در حین کوبش را نیز مهیا می‌نماید.
دستگاه کوچک و سبک PDM در فاصله‌ای حدود 10 تا 30 متر از شمع مستقر شده و تنها آماده‌سازی مورد نیاز برای انجام آزمایش، چسباندن یک ورق باریک بازتابنده نور (Reflector)، به ابعاد 2 در 10 سانتیمتر، بر روی شمع است. این آزمایش تحت هر شرایط محیطی قابل اجرا بوده و هیچ‌گونه تداخلی در روند اجرای عملیات شمع‌کوبی ایجاد نمی‌کند.
 PDMسیستم کنترل شمع کوبی

برخی از مزایای استفاده از سیستم کنترل شمعکوبی PDM به قرار زیر می‌باشند:
  • ارائه فرورفت دائم و برگشتی برای هر ضربه با دقت 0/1 میلیمتر
  • ارائه ظرفیت باربری با دقت بالا بر اساس رابطه هایلی اصلاح شده در شرایط تنهای کوبش یا کوبش مجدد
  • بررسی یکپارچگی شمع
  • عدم نیاز به تخصص برای کار با دستگاه PDM
  • عدم نیاز به آماده‌سازی یا توقف عملیات کوبش
  • امکان استفاده در شرایط دریایی