دسته‌بندی پروژه‌های شاخص ایرسا

  • نفت و گاز

  • سازه‌های دریایی

  • شهری

  • نیرو و نیروگاه

  • راه و راه‌آهن و فرودگاه

  • صنعتی