یکشنبه، 17 اردیبهشت 1402
برج مسکونی 29 طبقه ی بابلسر

برج مسکونی 29 طبقه ی بابلسر

کارفرما
شرکت ماشین سازی اراک
مشاور
شرکت پی‌ساحل شمال
پیمانکار
شرکت بین المللی ارسا ساختمان
نوع شمع‌ها
بتنی درجاریز
خدمات ارائه شده:
  • آزمایش بارگذاری دینامیکی (PDA) شمع‌ بتنی درجاریز
ارائه خدمات مشاور ایرسا تنها محدود به پروژه‌های صنایع مختلف نمی‌شود، بلکه این مشاور حضوری پررنگ در پروژه‌های مختلف مسکونی نیز داشته‌است. انجام آزمایش‌های بارگذاری دینامیک PDA شمع‌های درجاریز پروژه برج 29 طبقه بابلسر واقع در استان مازندران توسط شرکت ماشین‌سازی اراک بعنوان مالک پروژه در سال 1393 به مشاور ایرسا واگذار شد. هدف از انجام این آزمایش‌ها بررسی دقیق‌تر وضعیت سلامت و باربری شمع‌هایی بوده که در آزمایش‌ها PIT نشانه‌های بر عدم یکپارچگی شمع وجود داشته است. در این پروژه، شرکت مهندسین مشاور ایرسا به منظور انجام آزمایش‌های بارگذاری دینامیک شمع، از چکش سقوط آزاد 15 تنی خود بهره برده است که تا باربری کل حدود 1000 تن را برای شمع‌های این پروژه فعال کرده است.