ﺳﻪشنبه، 05 دی 1402
پروژه احیا مستقیم فولاد تربت حیدریه

پروژه احیا مستقیم فولاد تربت حیدریه

پیمانکار اصلی
شرکت مهندسی فن‌آور معادن و فلزات
پیمانکار فرعی
شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات
مشاور
شرکت مهندسی برسو
نوع شمع‌ها
بتنی درجاریز
خدمات ارائه شده
  • آزمایش بارگذاری دینامیکی(PDA)
  • آزمایش سلامت و یکپارچگی(PIT)
براساس درخواست شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات، جلسات فنی برای تعیین نحوه کنترل کیفیت شمع‌های دو سازه کوره و ریفورمر پروژه احیا مستقیم فولاد تربت حیدریه برگزار شد. درنهایت دو گام زیر به عنوان روش کنترل کیفیت شمع‌ها انتخاب گردید:
  • انتخاب حدود 20 درصد شمع‌ها برای آزمایش سلامت شمع بر اساس مشاهدات حین اجرا و رعایت پراکندگی
  • انتخاب هوشمندانه حدود 2/5 درصد شمع‌ها برای انجام آزمایش‌ بارگذاری دینامیکی
از دستاوردهای انجام آزمایش‌ها در این پروژه کاهش ضریب اطمینان ژئوتکنیکی بر اساس انجام آزمایش‌های بارگذاری PDA و ارائه پیشنهادات فنی به کارفرما برای جلوگیری از تحمیل سربار مالی و زمانی به پروژه بوده‌است. لازم به ذکر است حداکثر باربری فعال‌شده توسط چکش سقوط آزاد 15 تنی ایرســا برای شمع‌های درجاریز این پروژه 2350 تن بوده که بیشترین باربری فعال‌شده شمع‌های درجاریز در ایران است.